Login 

V začátcích se firma věnovala převážně tvorbě technické dokumentace. Později  rozšířila svoje služby o administraci sítí, konzultace o hardware, software, bezpečnosti a další poradenskou činnost. V současnosti se věnuje i vývoji web projektů, implementaci na operační systém Linux Red Hat a další souvisejícím činnostem.

V současnosti se nejvíce zabývám administrací databází. Nejvíce SYBASE ASE, SYBASE Replication server apod.  


tisk